Service – RMA

Hantering av inskickad RMA-ansökan

När vi har granskat RMA-ansökan tilldelas ni ett RMA-nummer och blir underrättade via e-post. RMA-nummer skall alltid tydligt anges på inskickat gods. OBS! Utan RMA-nummer hamnar produkten sist i kön och ses över i mån av tid.

För att service ärendet ska kunna hanteras korrekt är det viktigt att formuläret blir i fyllt på rätt sätt.

Giltighetstid på RMA-nummer

RMA-numret är giltigt i 8 dagar, inom denna period skall produkt för service ha ankommit Starfelt Company AB. Service som ankommer efter giltighetstid ses över i mån av tid.

Garanti

1 års garanti mot fabrikations- och materialfel, om ej annat anges. Garantin omfattar ej fel som uppstått genom ingrepp i apparaten, felaktig inkoppling eller felaktigt/ovarsamt handhavande. Under garantitiden står vår verkstad för reparation.

Vid garantianspråk ska inköpsbevis bifogas.

Kunden står för frakten till oss. Vi står för frakten till kunden. X-faders och andra slitagedelar innefattas ej av garanti. 3 månaders garanti på produkter som används i uthyrningssyfte/yrkesmässig användning.

I övrigt hänvisas till leveransvillkor enligt LLB2003ÅF.

Servicehantering

Vi testar produkten enligt den angivna felbeskrivningen och den skall klart beskriva hur felet yttrar sig.

För felfria produkter som inskickas, eller för produkter var fel uppkommit genom uppenbar brist vid hantering eller en direkt felaktig användning, debiteras undersökningsavgift respektive serviceavgift och returfrakt.

Garanti på utförda reperationer

På alla reparationer lämnas 3 månaders garanti.

Frakt till Starfelt Company AB

Det är kundens ansvar att produkten förpackas väl för att minimera risken för transportskador till Starfelt Company AB, fraktföretagets packanvisningar gäller. Vid undermålig förpackning på inkommande produkter för service tas en extra emballageavgift ut 50:- ex.moms vid återsändandet av produkten.

OBS! Rök/hazemaskiner skall alltid tömmas på vätska innan de skickas.

Skicka service till

Tillsammans med ditt tilldelade RMA-nummer får du information om fraktadress.

Retur av servad produkt

Leverans sker med valfritt transport företag oftast med Postnord. Förkommet eller skadat gods reklameras av mottagaren till fraktföraren vid försändelsens mottagande.

Undersökningsavgift och serviceavgift
Undersökningskostnad

476 kr / 595 kr exkl / inkl.moms.

Serviceavgift

476 kr / 595 kr exkl / inkl.moms per påbörjad halvtimme.

Supporttider och kontakt
Supporttider

Telefontider måndag till onsdag 10.00-12.00.

Kontakt

Telefon 0303-24 56 70
E-post: support@starfelt.se

Hantering av inskickad RMA-ansökan

När vi har granskat RMA-ansökan tilldelas ni ett RMA-nummer och blir underrättade via e-post. RMA-nummer skall alltid tydligt anges på inskickat gods. OBS! Utan RMA-nummer hamnar produkten sist i kön och ses över i mån av tid.

För att service ärendet ska kunna hanteras korrekt är det viktigt att formuläret blir i fyllt på rätt sätt.

Giltighetstid på RMA-nummer

RMA-numret är giltigt i 8 dagar, inom denna period skall produkt för service ha ankommit Starfelt Company AB. Service som ankommer efter giltighetstid ses över i mån av tid.

Garanti

1 års garanti mot fabrikations- och materialfel, om ej annat anges. Garantin omfattar ej fel som uppstått genom ingrepp i apparaten, felaktig inkoppling eller felaktigt/ovarsamt handhavande. Under garantitiden står vår verkstad för reparation.

Vid garantianspråk ska inköpsbevis bifogas.

Kunden står för frakten till oss. Vi står för frakten till kunden. X-faders och andra slitagedelar innefattas ej av garanti. 3 månaders garanti på produkter som används i uthyrningssyfte/yrkesmässig användning.

I övrigt hänvisas till leveransvillkor enligt LLB2003ÅF.

Servicehantering

Vi testar produkten enligt den angivna felbeskrivningen och den skall klart beskriva hur felet yttrar sig.

För felfria produkter som inskickas, eller för produkter var fel uppkommit genom uppenbar brist vid hantering eller en direkt felaktig användning, debiteras undersökningsavgift respektive serviceavgift och returfrakt.

Garanti på utförda reperationer

På alla reparationer lämnas 3 månaders garanti.

Frakt till Starfelt Company AB

Det är kundens ansvar att produkten förpackas väl för att minimera risken för transportskador till Starfelt Company AB, fraktföretagets packanvisningar gäller. Vid undermålig förpackning på inkommande produkter för service tas en extra emballageavgift ut 50:- ex.moms vid återsändandet av produkten.

OBS! Rök/hazemaskiner skall alltid tömmas på vätska innan de skickas.

Skicka service till

Tillsammans med ditt tilldelade RMA-nummer får du information om fraktadress.

Retur av servad produkt

Leverans sker med valfritt transport företag oftast med Postnord. Förkommet eller skadat gods reklameras av mottagaren till fraktföraren vid försändelsens mottagande.

Undersökningsavgift och serviceavgift
Undersökningskostnad

476 kr / 595 kr exkl / inkl.moms.

Serviceavgift

476 kr / 595 kr exkl / inkl.moms per påbörjad halvtimme.

Supporttider och kontakt
Supporttider

Telefontider måndag till onsdag 10.00-12.00.

Kontakt

Telefon 0303-24 56 70
E-post: support@starfelt.se

Innehållsförteckning

RMA-ansökan

En ansökan per produkt