KUNDTJÄNST 0303-24 56 70
B2B WEBSHOP
Starfelt Company AB

Starfelt Company AB Integritetspolicy


Denna integritetspolicy beskriver hur Starfelt Company AB (Org. Nr. 556183-5306) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Policyn är framtagen i syfte att presentera hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den gällande personuppgiftslagstiftningen GDPR (General Data Protection Regulation). Integritetspolicyn gäller för all kontakt som sker med Starfelt.


1. Insamling av information
Starfelt samlar in och hanterar dina personuppgifter när du skapar ett konto, genomför ett köp via webb, e-mail eller telefon, kontaktar vår support, eller besöker vår webbplats. Informationen som samlas in behöver vi för att i affärsrelationen kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjuda dig en så bra upplevelse som möjligt. Den insamlade informationen inkluderar:
* Namn på kontaktperson
* E-postadress
* Telefonnummer
* Betalningsuppgifter
* Uppgifter om dina inköp (orderhistorik)
* IP-adress, cookies (se mer om cookies under punkt 7) och information om din användning av Starfelts webbplats
* Eventuell övrig information som lämnas till oss i samband med köpet (t.ex. leveransbeskrivning, godsmärke eller beställningsnummer)


2.Varför hanterar vi dina personuppgifter?

För dig som är kund

Starfelt hanterar dina personuppgifter i syfte att:
Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering, leverans och tillhandahållande av support.
Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
Lämna relevant information per post, e-post, SMS/MMS samt telefon.
Ge dig relevant information i nyhetsbrev samt på webben.
Förbättra vårt kunderbjudande via till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

För dig som är Kontoinnehavare

Utöver ovan hanterar Starfelt även personuppgifter för kontoinnehavare i syfte att:
Ge dig möjlighet att använda kontoinnehavets fördelar såsom att få tillgång till kundunika produkter och priser, spara favoriter, spara kundvagnar och använda förifyllda uppgifter.
Möjliggöra kommunikation med dig som kontoinnehavare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS.


3. Hur länge sparar vi dina uppgifter
Dina personuppgifter sparas endast i de fall då det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som de en gång samlades in i. Personuppgifterna sparas i högst 24 månader från det datum då du senast var aktiv hos Starfelt, till exempel genom en beställning eller via kontakt med vår kundtjänst. I de fall då det finns en rättslig förpliktelse kan uppgifterna komma att sparas längre. För att få dina personliga uppgifter raderade kan du när som helst ta kontakt med Starfelt, så ser vi till att dina uppgifter blir raderade ur våra system inom 2 arbetsdagar. Vissa uppgifter som kan förekomma på t.ex. fakturor kan vi av bokföringsmässiga skäl inte radera.


4. Profilering
Starfelt kan komma att hantera dina personuppgifter genom profilering om du är kund och/eller kontoinnehavare. Det innebär att vi kan komma att analysera hur du använder vår webb, vilka varor du är intresserade av och vilka nyhetsbrev du interagerat med i syfte att tillhandahålla bättre och mer relevanta tjänster och erbjudanden.


5. E-handelssäkerhet
Starfelt är de enda som äger informationen som samlas in på webbplatsen starfelt.se. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.


6. Utlämnande till tredje part
Starfelt kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till fraktbolag och andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Uppgifterna som vi lämnar ut får våra samarbetspartners endast använda i syfte att fullfölja de tjänster som vi utfärdat. All utlämning av personuppgifter till tredje part sker med strikt restriktion och endast för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster samt erbjuda dig en så bra upplevelse av dem som möjligt. Starfelt kommer aldrig att sälja vidare dina uppgifter. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till tredje part om detta krävs för att följa gällande lagkrav.


7. Informationsskydd
Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Starfelt skyddar alltid dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Alla personuppgifter sparas i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.
Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

- Använder vi oss av cookies?

Ja. När du besöker starfelt.se använder vi oss av så kallade ”cookies” för att underlätta och förbättra din upplevelse. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator och vi använder den för att samla in uppgifter i samband med besök på vår webbplats. Det gör vi för olika administrativa ändamål, såsom att övervaka prestanda på webbplatsen, förbättra användbarheten, layout och navigering. När du besöker vår webbplats får du godkänna detta.


8. Vårt ansvar, din rättighet
Starfelt ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. På din begäran eller på eget initiativ kommer vi att rätta, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att begära ut ett registerutdrag över personuppgifterna som vi hanterar och du kan när som helst kontakta oss för att få dina uppgifter raderade eller ändrade. Du kan också kontakta oss för att begränsa användningen av personuppgifterna så att dessa endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.


9. Förändringar
Vi kan komma att uppdatera denna policy om våra förutsättningar eller vårt sätt att hantera personuppgifter förändras. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig här, på starfelt.se.


10. Avsluta prenumeration
I prenumerationen på Starfelts nyhetsbrev använder vi den e-postadress du försett oss med. Om du inte längre vill ta emot nyhetsbrevet så finner du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje nyhetsbrev.


11. Kontaktinformation
Ta kontakt med oss om du har frågor gällande denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan. Starfelt Company AB info@starfelt.se


12. Samtycke
Genom att använda Starfelts webbplats så godkänner du vår integritetspolicy.