KUNDTJÄNST 0303-24 56 70
B2B WEBSHOP
Starfelt Company AB

Starfelt Company AB
Miljöpolicy

 

Starfelt skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet, fel och brister skall förebyggas, och vi skall ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi skall

 • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
 • Följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av.
 • Påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer.
 • Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
 • Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.
 • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.
 • Sätta människors hälsa och säkerhet i centrum.
 • Utbilda och informera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.
  Vad som redan görs på Starfelt
 • Källsortering av matavfall, som görs till biogas och biogödsel.
 • Uppvärmning av lokaler med fjärrvärme, som i Kungälvs kommun framställs av restprodukter från skogsavverkning, restvärme från industrin. Samt den flödande energin från solen genom en av Europas största solvärmeanläggningar.
 • Vår produktöversiktskatalog är Svanenmärkt, vilket innebär att tryckeriet är Svanencertifierat i hela produktionsflödet från början till slut, och därmed har ett helhetsperspektiv på sin miljöpåverkan.
 • Förpackningar återanvänds i möjligaste mån, nya förpackningar köps in från aPak som har en tydlig miljöpolicy och samarbetar med exempelvis fti samt Stadsmissionen.
 • Lastpallar återanvänds i möjligaste mån och metall lämnas in för återvinning.