favorite_border
manage_accounts
Grossist inom ljud, ljus & A/V-teknik

Snabba leveranser

Brett sortiment

Grossist inom ljud, ljus & A/V-teknik

Enhetsfrakt

Personlig service

Hållbarhetspolicy

Bakgrund

Vi på Starfelt Company tar ansvar lokalt och globalt. Detta ansvarstagande märks bland annat i våra val av samarbeten och affärspartners. Vi samarbetar medtillverkare och leverantörer som aktivt strävar efter en miljöanpassad tillverkning och som ständigt utvecklas och förbättrar sitt miljöarbete.

 

För oss är det viktigt att inte samarbeta med- eller bidra till tillverkande företag eller organisationer som använder sig av orättvisa villkor, farliga arbetsmiljöer, barnarbete, handel med- eller användande av konfliktkopplade råvaror, eller av oreglerade arbetsvillkor. Starfelt Company för därför dialog med nya- såväl som redan etablerade tillverkande partners om dessa saker. Vi kontrollerar uppgifter så långt bak i kedjan som vi kan nå.

Diskriminering & nolltolerans

För oss på Starfelt Company är det självklart att ingen leverantör, medarbetare, kund eller samarbetspartner skall särbehandlas eller ha anledning att känna sig negativt särbehandlad beroende på kön, hudfärg, politisk åsikt, funktionsnedsättning, religiös övertygelse eller sexuell läggning. Vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering.

 

Lagefterlevnad är en självklarhet

Starfelt Company följer alla nationella lagar och lokala regelverk. Vi har därtill en beredskap för att anpassa oss och förändras på det sätt som krävs av ett företag som vårt. I detta ingår bland annat att sälja, marknadsföra och lagerhålla enbart CE-godkända produkter och enheter, samt att kunna på begäran presentera styrkande produktdokument för dessa produkters godkännanden.

 

Smarta miljöval och ett medvetet livscykelarbete

Vårt mål är att skapa en bättre- och flexiblare ljud, bild- & ljusmiljö i de uppdrag vi blir involverade i. Detta vill vi åstadkomma med ett så litet miljöavtryck som möjligt. Starfelt Company erbjuder varor och tekniklösningar av hög kvalitet, som i praktiken leder till lång livslängd och driftsäkerhet för våra kunder. För oss är alla detaljer som låg energiförbrukning, optimala materialval och behovsanpassade lösningar självklarheter som minskar klimatavtrycket av våra produkter.

 

Starfelt Company har en egen serviceverkstad in-house

Att vi kunna utföra service, underhåll och i många fall laga de produkter vi säljer, ökar våra produkters livslängd. Vi ställer krav på våra tillverkande partners så att dessa tillhandahåller reservdelar och dokumentation för sina produkter.

 

Frakter & förpackningar

Starfelt Company är en grossistverksamhet och som sådan utgör våra val av förpackningar och frakter en betydande del av vårt hållbarhetsarbete. Vi strävar alltid efter så effektiva leveranser som möjligt. Vi ser också till att, när det går, välja förpackningar med minsta möjliga vikt och volym. Detta gäller såväl ut- som inleveranser, liksom kundorder och våra egna inköp. Vi lägger därtill stor vikt vid val av fraktare för våra leveranser med mål att det sker så effektivt som möjligt ur leveranskvalitet, men också ur miljösynpunkt.

 

När vi packar utleveranser från vårt eget lager strävar vi efter att återanvända kartonger och packmaterial och vid inköp ser vi till att minimera plastartiklar så långt det går. Det finns dock tillfällen då det inte är praktiskt möjligt att undvika plastförpackningar av hygieniska skäl. Vi för dock en ständig dialog med våra leverantörer om att vi önskar att minimera användandet av plaster och vi arbetar för att återvunna material i högre grad kan ersätta hela eller delar av innehållet i dagens förpackningar.

 

Starfelt Company följer självklart förordningen om producentansvar (som i sin nuvarande form började gälla 1 januari 2023). Producentansvar för förpackningar gäller i Sverige sedan 1994. Detta innebär bland annat att vi sorterar vårt förpackningsmaterial samt att vi via avgifter till naturvårdsverket sedan många år, bidrar till att finansiera miljövänlig återvinning av såväl förpackningsmaterial som elektronik.

 

Vår interna policy innebär att vi i vår administration minimerar användandet av papper och att vi låter så mycket som möjligt av våra processer, digitaliseras. Även enklare saker i vår vardag såsom källsortering av sopor, metall och matrester ingår i en naturlig del i vårt interna miljöarbete.

 

Resor och möten

Eftersom bil- och flygresor bidrar negativt till vårt klimat väljer vi, där det är möjligt, bort fysiska resor möten. Den digitala möteskulturen som uppstod under pandemin 2020 – 2021 har positivt bidragit till att ändra vårt beteende i detta avseende.

 

Uppföljning

Starfelt Company följer utvecklingen i samhället lokalt och globalt och strävar efter att utifrån det, aktivt uppdatera och förnya denna policy.

 

Starfelt Companys hållbarhetspolicy uppdaterades senast 14/12–2023.

Sekretessinformation

Den här webbplatsen använder cookies för att göra din kundupplevelse bättre. När du fortsätter att använda webbplatsen godtar du vår användning av cookies. Om du vill ha mer information besök vår sida om Cookies & Intergritetspolicy