favorite_border
manage_accounts
Grossist inom ljud, ljus & A/V-teknik

Snabba leveranser

Brett sortiment

Grossist inom ljud, ljus & A/V-teknik

Enhetsfrakt

Personlig service

Vad är CPR-klassad kabel och varför behövs det?

Vad är CPR? Var behövs CPR-klassad kabel?

Den Europeiska byggproduktförordningen, på engelska Construction Product Regulation (CPR), syftar till att säkerställa pålitlig information om prestandan i produkter som används i byggnadsverk. Detta uppfylls genom en harmonisering av reglerna för hur byggprodukter såsom nu också kablarna testas och klassas. Reglerna för CPR-klassad kabel publiceras i Boverkets byggregler, BFS 2014:3 BBR21 5:527.

Utdrag ur BFS 2014:3 BBR21 (5:527 Kablar)

Kablar och upphängningsanordningar ska utformas och installeras så att de inte bidrar till en snabb brandspridning eller producerar stora mängder värme och brandgaser. (BFS 2014:3).

Brandegenskaperna hos kablar är viktiga för brandskyddet i byggnadsverk. Därför har kabel inkluderats i det  Europeiska klassificeringssystemet under CPR (Construction Products Regulation). Det innebär att vi får en samordnad produktstandard, EN50575, för dessa kabeltyper.

Hur benämns Europaklasserna för flamskydd och brandresistens?

Det finns fem olika Europaklasser för kablar: B2CA, CCA, DCA, ECA och FCA. För dessa klasser finns dels grundkriterier och dels tilläggskriterier. Grundkriterierna rör värmeutveckling och flamskydd, medan  tilläggskriterierna är rökutveckling, brinnande droppar och surhetsprov.

Är det samma brandklasser för dold och öppen förläggning?

Ja, det är samma krav på brandklass för öppen eller dold förläggning. Det innebär att en kabel i vägg skall ha samma krav på brandklass som om den var förlagd på stege.

Vilka produkter omfattas av CPR?

– Kablar som är avsedda att användas för distribution av elektricitet och kommunikation i byggnader eller byggnadsverk och därmed omfattas av kraven när det gäller brandspridning.

– Kablar som i framtiden är avsedda att användas för distribution av el, kommunikation, branddetektering och larm i byggnader och byggnadsverk, där det är viktigt att säkerställa kontinuiteten i kraft-, signal- och säkerhetsinstallationer.

– Kablar som är till för byggnadens funktion. D.v.s. kablar som ingår i byggnadens infrastruktur (fast förlagd kabel)

– Vit installationskabel för fast förläggning
– Enkelledare för rördragning
– Stigarkablar 1kV
– Matarkablar 1kV
– Mellanspänningskablar för inomhusförläggning 12 – 36kV
– Styrkablar
– Fast förlagda data och signalkablar
– Fast förlagda optiska kablar

Vilka produkter omfattas inte?

– Kablar för markförläggning
– Kablar i tunnlar (krav anges av Trafikverket)
– Matarkablar in i byggnad kortare än 5m
– Kabeldukter
– Blåsfiber Ø< =3mm
– Maskinkablar
– Gummikablar
– Anslutningskablar (sladdar)
– Flexibla hisskablar
– Värmekablar

Kablarna det gäller är alla fast installerade flamskyddade kraft-, installations-, signal- och kommunikationskablar i byggnadsverk. Med byggnadsverk menas byggnader och andra anläggningar som täcks av plan- och bygglagen.

Vilka brandklasser skall användas var?

Boverkets Byggregler BBR21 5:527 anger vilka brandklasser som skall användas i olika utrymmen.

Utrymningsvägar:

DCA-s2, d2 (med sprinkler) CCA-s1, d1* (utan sprinkler) * = Om kablarna med yttermantel utgör mer än 5% av takytan, annars DCA.
Byggnadsklass Br0 – Br2: ECA (med sprinkler), DCA-s2, d2 (utan sprinkler)
Byggnadsklass Br3:  ECA (med sprinkler) ECA (utan sprinkler)

Br0: Byggnader med mycket stort skyddsbehov:

– Byggnader med fler än 16 våningsplan        
– Större sjukhus   
– Fängelser och arrestlokaler
– Samlingslokaler för mer än 1000 personer som inte ligger i bottenvåningen
– Teatrar, diskotek och konsertlokaler för mer än 600 personer som ligger i bottenvåningen   
– Teatrar, diskotek och konsertlokaler för mer än 300 personer som inte ligger i bottenvåningen

Br1: Byggnader med stort skyddsbehov:

– Byggnader med tre eller fler våningsplan   
– Byggnader avsedda för uthyrning av övernattning   
– Byggnader avsedda för förskolor, ungdomshem och sjukhus
– Byggnader med samlingslokaler på andra våningen

Br2: Byggnader med måttligt skyddsbehov:

– Småhus med högst tre våningsplan kan dock utformas i lägst denna byggklass
– Byggnader avsedda för fler än två bostadslägenheter och där bostads- eller arbetsrum finns i vindsplanet   
– Byggnader med samlingslokal i bottenplanet   
– Byggnader som har en byggnadsarea större än 200m2 och som inte är brandsektionsindelad

Br3: Byggnader med litet skyddsbehov:

– Övriga byggnader på <200m2, T.ex. enfamiljshus   
– Lager och industrier i verksamhetsklass 1** på mindre än 500m2

**Verksamhetsklass 1:

Exempel: Bensinstation, brandsäkert pannrum, Carport, Frisör, Fryshus, Industribyggnad, Kiosk, Kontor, Lager,   Tandläkarmottagning och Vårdcentral

Källa: Boverket

Dela inlägget

Kanske detta är intressant

Sekretessinformation

Den här webbplatsen använder cookies för att göra din kundupplevelse bättre. När du fortsätter att använda webbplatsen godtar du vår användning av cookies. Om du vill ha mer information besök vår sida om Cookies & Intergritetspolicy