favorite_border
manage_accounts
Grossist inom ljud, ljus & A/V-teknik

Snabba leveranser

Brett sortiment

Grossist inom ljud, ljus & A/V-teknik

Enhetsfrakt

Personlig service

Varför installera en hörslinga? Hur fungerar den?

Varför bör man installera en hörslinga?

En sjättedel av befolkningen i stort och en tredjedel av personer över 65 år, lider av någon form av hörselnedsättning. Därför är många allmänna platser utrustade med s.k. hörslinga. Det kan vara stora lokaler så som teatrar, biografer, kyrkor, men även i mindre format i hemmet eller i butiker vid kassan på bank eller biljettkontor.

hörapparat används till hörslingaEn hörslinga är en ljudinstallation som skapar ett magnetfält, anpassat för hörapparater. De flesta hörapparater har en inställning för ”T-läge”, vilket innebär att hörapparatens inbyggda telespole tar emot ljudsignal från ett magnetfält (hörslinga) istället för den inbyggda mikrofonen. På vissa hörapparater sker omkopplingen till ”T-läge” automatiskt och på andra modeller görs valet manuellt med en knapp. Det andra läget på apparaten kallas ”M-läge” och innebär att ljudet tas upp via den interna mikrofonen i hörapparaten. Genom att använda ”T-läget” när en hörslinga finns tillgänglig, slipper man oönskade akustiska störningar från omgivningen.

Hur fungerar hörslingan tekniskt?

Hörslingan består av en förstärkare tex. ifrån V-pro serien  och en kabel (slinga). Förstärkaren tar emot en ljudsignal från mikrofoner eller ljudanläggning och skickar sedan ut en förstärkt signal i form av växelström. 

Växelströmmen i slingans kabel skapar ett magnetfält (induktion). 
I detta magnetfält kan signalen på så vis överföras till hörapparaters inbyggda telespolar som i sin tur omvandlar induktionen till hörbart ljud.

Lagar och normer

Det finns i Sverige, liksom i större delen av världen, lagar om diskriminering som berör människor med funktionshinder. Personer med hörselnedsättning skall ha samma tillgänglighet till samhället och samma möjlighet till deltagande som icke funktionshindrade.

Det finns också flera lagar som reglerar hur hörslingor skall integreras vid nybyggnation. Ur Boverkets byggregler:

”Samlingslokaler skall utrustas med teleslinga, IR-system eller annan teknisk lösning som gör det möjligt för personer med nedsatt hörsel att lyssna. Exempel på samlingssalar är hörsalar, teatrar, kyrkor och större konferensrum som rymmer minst 50 personer.”

”Receptioner bör utrustas med teleslinga eller någon annan teknisk lösning så att de blir tillgängliga och användbara för personer med nedsatt hörsel.”

För att säkerställa att hörslingor fungerar bra och på samma sätt runt om i världen finns det en norm för detta – IEC 60118-4:2006, även kallad SS-EN 60118-4. Normen gäller för hela EU och säkerställer att anläggningen uppfyller krav på fältstyrka, jämnhet och frekvensåtergivning.

Viktigt med utbildning och kontroll

Mäta hörslingaNär installatören har monterat en hörslinga skall en inmätning göras där man säkerställer att hörbarheten och fältstyrkan ligger inom ramarna för normen. Med en tongenerator (Contacta TSG1) och en fältstyrkemätare (Contacta FSM) ska installatören föra in värden i ett standardiserat protokoll och redovisa att hörslingan fungerar tillfredsställande.

Det är också mycket viktigt att personal som ansvarar tekniken i fastigheter med hörslingor får en god kännedom om hur en slinga fungerar och hur man utför enklare kontroller. Personal kan enkelt själva kontrollera att slingan fungerar med hjälp av enkla testverktyg som t.ex. Contacta IL-RX20.

Vi hjälper dig

Våra tekniska säljare kan tillhandahålla allt från enklare produktförslag till avancerade uträkningar och ritningar för komplexa system. Allt för att er installation skall bli så bra som möjligt!

Avancerade uträkningar

Vi har en samlad teknisk kunskap och ett tätt samarbete med Contacta.

Ritningar

Vi tillhandahåller professionella ritningar till avancerade projekt.

Dela inlägget

Kanske detta är intressant

Kapslingklassning eller IP-klassning

Kapslingsklassning eller IP klassning (IEC 60529) (engelska: IP-code (International Protection Marking ibland Ingress Protection rating)) är en klassificering av inkapslingen av elektroteknisk utrustning, med avseende på hur väl apparaturen skyddas mot vatten, damm,

Läs mer

Meddelande till support

Vi försöker svara inom 1-3 arb.dagar och vårt mål är samma arbetsdag.

Sekretessinformation

Den här webbplatsen använder cookies för att göra din kundupplevelse bättre. När du fortsätter att använda webbplatsen godtar du vår användning av cookies. Om du vill ha mer information besök vår sida om Cookies & Intergritetspolicy