Grossist inom ljud, ljus & A/V-teknik

Beräkning av I, U, P & R

Lite om beräkning av ström, spänning, effekt och motstånd. I formler används bokstäver för att åskådliggöra ström, spänning o.s.v.:

  • Ström = I (mäts i Ampere = A)
  • Spänning = U (mäts i Volt = V)
  • Effekt = P (mäts i Watt = W)
  • Motstånd = R (mäts i Ohm = Ω)

(Förenklat kallas likströmsmotstånd för resistans (icke frekvensberoende), växelströmsmotstånd kallas impedans och innehåller då vanligen, men inte nödvändigtvis, en resistans samt en frekvensberoende del som kallas reaktans som är antingen kapacitiv eller induktiv.)

I bilden med formler utgår man från mitten och väljer därifrån den fjärdedel som innhåller det som man vill beräkna, t.ex. strömmen = I.
Låt oss anta att vi har ett slutsteg med effekten 200W i 8 ohm, hur stor blir då strömmen I? Använd formeln där I, P och R ingår i den högra nedre kvadranten:

Dela effekten med motståndet och ta sedan kvadratroten ur detta så får man
strömmen: I = (P/R) , I =  (200/8) = 5A !

Dela på print
Dela på email
Dela på facebook
Dela på whatsapp

Behöver du support?

Kontakta oss! vårt starteam hjälper dig

Kontakta oss med vilken fråga du en har.

Den här webbplatsen använder cookies för att göra din kundupplevelse bättre. När du fortsätter att använda webbplatsen godtar du vår användning av cookies. Om du vill ha mer information besök vår sida om Cookies & Intergritetspolicy